Tiếng ViệtTiếng Anh

"Mastering your knowledge from the work"    

03:14 | 06-04-2015

Đào tạo FOREX thực hành

Mục tiêu:

 • Giúp học viên hiểu được lĩnh vực kinh doanh tiền tệ và  trao cơ hội đầu tư thực tế cho học viên  
 • Giúp học viên nắm vững nền tảng kiến thực và lĩnh hội các kinh nghiệm thực tế về đầu tư FOREX một cách hiệu quả.


Đối tượng:

 • Muốn tự chủ lập nghiệp & mong muốn làm giàu
 • Có kiến thức về đầu tư tài chính (chứng khoán hoặc forex)                             


Phương pháp huấn luyện:

 • Chuyển giao kiến thức thực nghiệm
 • Thực hành ngay trên sàn tiền tệ
 • Hỗ trợ tư vấn cho học viên khi tham gia đầu tư thực tế

Nội dung huấn luyện:

 1. Giao dịch Forex là gì?
 2. Sử dụng tiện ích từ phần mềm MT4
 3. Hình Nến Nhật & Biểu đồ
 4. Phân tích xu hướng
 5. Các chỉ số ảnh hưởng (từ các chính sách, các kết quả thống kê trong kinh tế)
 6. Kế Hoạch giao dịch & quản lý túi tiền
 7. Tâm lý của người giao dịch
 8. Các nguyên tắc vàng
 9. Thực hành


Học phí: 16.000.000 VNĐ


Thời lượng: 5 buổi


Chính sách ưu đãi:

- Đăng ký nhóm 2 người: giảm 10%

- Đăng ký nhóm 3 người giảm 15%

- Đăng ký nhóm > 3 người giảm 25%

 

Download chương trình đào tạo Forex