Tiếng ViệtTiếng Anh

"Mastering your knowledge from the work"    

Công nhận của UNESCO Bangkok

Công nhận của UNESCO Bangkok

Công nhận của UNESCO Bangkok cho Ông Huỳnh Lê Cát Hân đã hoàn thành chương trình Kỹ Thuật Truyền Thông và Thông Tin trong Giáo Dục.

Công nhận của Tổng Lãnh sự quán Anh và Sở Ngoại vụ Tp.HCM

Công nhận của Tổng Lãnh sự quán Anh và Sở Ngoại vụ Tp.HCM

Tổng Lãnh sự quán Anh - Tp.HCM và Sở Ngoại vụ Tp.HCM - Bộ Ngoại giao Công nhận bằng cấp do Hiệp hội Quản trị Oxford của Anh cấp có giá trị tại Việt Nam

Chứng nhận của Ủy ban Quản lý Chất lượng Vương quốc Anh

Chứng nhận của Ủy ban Quản lý Chất lượng Vương quốc Anh

Ủy ban Quản lý Chất lượng Vương quốc Anh công nhận chất lượng Văn bằng do Hiệp hội Quản trị Oxford - Vương quốc Anh cấp.

Chúc mừng học viên đầu tiên hoàn tất Đề án Nghiên cứu Kinh tế ứng dụng

Chúc mừng học viên đầu tiên hoàn tất Đề án Nghiên cứu Kinh tế ứng dụng

Ngày 21/6/2013, Hiệp hội Quản trị Oxford - Vương quốc Anh đã cấp bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh cho học viên, Nghiên cứu sinh đầu tiên hoàn tất Đề án Nghiên cứu Kinh tế ứng dụng dưới sự tư vấn và hướng dẫn của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quản trị Nhân sự.

Đề án Nghiên cứu kinh tế ứng dụng

Đề án Nghiên cứu kinh tế ứng dụng

Giới thiệu Đề án Nghiên cứu Kinh tế Ứng dụng

Thông báo triển khai Đề án Nghiên cứu kinh tế ứng dụng

Thông báo triển khai Đề án Nghiên cứu kinh tế ứng dụng

Viện Rehmi Thông báo triển khai Đề án Nghiên cứu kinh tế ứng dụng lần 2 - 2013