Tiếng ViệtTiếng Anh

"Mastering your knowledge from the work"    

15:35 | 05-09-2013

Chứng nhận của Ủy ban Quản lý Chất lượng Vương quốc Anh

Ủy ban Quản lý Chất lượng Vương quốc Anh công nhận chất lượng Văn bằng do Hiệp hội Quản trị Oxford - Vương quốc Anh cấp.