Tiếng ViệtTiếng Anh

"Mastering your knowledge from the work"    

16:49 | 15-08-2013

Công nhận của Tổng Lãnh sự quán Anh và Sở Ngoại vụ Tp.HCM

Tổng Lãnh sự quán Anh - Tp.HCMSở Ngoại vụ Tp.HCM - Bộ Ngoại giao công nhận bằng cấp do Hiệp hội Quản trị Oxford của Anh cấp có giá trị tại Việt Nam.