Tiếng ViệtTiếng Anh

"Mastering your knowledge from the work"    

Thông Báo lịch Workshop chuyên đề 3: Financial Management

Thông Báo lịch Workshop chuyên đề 3: Financial Management

Viện Rehmi thông báo đến học viên lịch workshop chuyên đề 4: Marketing Management

Lễ khai giảng Khóa 1 năm 2014 chương trình Nghiên Cứu Khoa Học - Kinh Tế Ứng Dụng Kinh Nghiệm Thực Tiễn.

Lễ khai giảng Khóa 1 năm 2014 chương trình Nghiên Cứu Khoa Học - Kinh Tế Ứng Dụng Kinh Nghiệm Thực Tiễn.

Chiều ngày 23/08/2014, Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Và Quản Trị Nhân Sự (REHMI) đã tổ chức Lễ khai giảng Khóa 1 năm 2014 chương trình Nghiên Cứu Khoa Học - Kinh Tế Ứng Dụng Kinh Nghiệm Thực Tiễn.

Công nhận của Tổng Lãnh sự quán Anh và Sở Ngoại vụ Tp.HCM

Công nhận của Tổng Lãnh sự quán Anh và Sở Ngoại vụ Tp.HCM

Tổng Lãnh sự quán Anh - Tp.HCM và Sở Ngoại vụ Tp.HCM - Bộ Ngoại giao Công nhận bằng cấp do Hiệp hội Quản trị Oxford của Anh cấp có giá trị tại Việt Nam

Chứng nhận của Ủy ban Quản lý Chất lượng Vương quốc Anh

Chứng nhận của Ủy ban Quản lý Chất lượng Vương quốc Anh

Ủy ban Quản lý Chất lượng Vương quốc Anh công nhận chất lượng Văn bằng do Hiệp hội Quản trị Oxford - Vương quốc Anh cấp.

Chúc mừng học viên đầu tiên hoàn tất Đề án Nghiên cứu Kinh tế ứng dụng

Chúc mừng học viên đầu tiên hoàn tất Đề án Nghiên cứu Kinh tế ứng dụng

Ngày 21/6/2013, Hiệp hội Quản trị Oxford - Vương quốc Anh đã cấp bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh cho học viên, Nghiên cứu sinh đầu tiên hoàn tất Đề án Nghiên cứu Kinh tế ứng dụng dưới sự tư vấn và hướng dẫn của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quản trị Nhân sự.

Thông báo lịch workshop chuyên đề 4: Marketing Management

Thông báo lịch workshop chuyên đề 4: Marketing Management

Viện Rehmi thông báo đến học viên lịch workshop chuyên đề 4: Marketing Management

NCKH - Ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn

NCKH - Ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn

Sơ lược Đề án Nghiên cứu khoa học - Ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế