Tiếng ViệtTiếng Anh

"Mastering your knowledge from the work"    

14:39 | 11-04-2016

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ & QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (REHMI) TRỞ THÀNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ ĐỘC QUYỀN VÀ DUY NHẤT CỦA ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ OXFORD (OXIM) TẠI VIỆT NAM.

Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Quản Trị Nhân Sự (Rehmi) vừa được công nhận là tổ chức đánh giá độc quyền và duy nhất của Đại Học Quản Trị Oxford (Oxim) tại Việt Nam.

Đại Học Quản Trị Oxford tiền thân là Hiệp hội Quản Trị Oxford (Anh) - Một tổ chức chuyên nghiệp được công nhận bởi cơ quan chính phủ BIS (Anh).