Tiếng ViệtTiếng Anh

"Mastering your knowledge from the work"    

GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

ỨNG DỤNG ‘PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ AGILE-SCRUM’ - GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Bạn đang là Giám Đốc, Giám đốc Quản Lý Dự Án, thành viên dự án phát triển phần mềm hoặc công việc kinh doanh liên quan đến phát triển phần mềm. Bạn và nhóm làm việc của bạn đang gặp phải rất hiều vấn đề khó khăn và cần giải pháp.

Quản lý dự án theo Agile/Scrum

Quản lý dự án theo Agile/Scrum

Quản lý dự án theo phương pháp Agile/Scrcum là phương pháp quản lý mới đang được áp dụng tại các công ty phần mềm lớn trên thế giới....